Услуги

Основната дейност на фирма „Дистригаз – ВТ“ ЕООД е насочена към промишлени и битови потребители и включва:

 • Политехнически и консултантски услуги;
 • Проектиране на газови инсталации;
 • Изграждане на газови инсталации със захранване на природен газ;
 • Изграждане на газови инсталации със захранване на пропан бутан;
 • Изграждане на газопроводи от стоманени, медни и полиетиленови тръби;
 • Узаконяване и въвеждане в експлоатация на изградените газови инсталации;
 • Изграждане на отоплителни инсталации;
 • Изграждане на инсталации за битова гореща вода;
 • Изграждане на вентилационни инсталации;
 • Изграждане на климатизиращи инсталации;
 • Гаранционен и следгаранционен сервиз на изградените инсталации;
 • Доставка и монтаж на газови уреди и оборудване, климатична техника;

„Дистригаз-ВТ“ ЕООД предлага газови котли DAEWOO – стандартни или кондензни, с мощност в диапазона от 11 kW до 41kW, окомплектовани със стандартен коаксиален димоход и стаен контролер, за работа с природен газ или пропан бутан.

Котлите се предлагат в партньорство с фирма „Борей“ ООД– официален вносител и представител на газови котли DAEWOO – www.daewoogas.eu